Oba hojalygy

 • Suw hojalygy derejeli mis sulfat

  Suw hojalygy derejeli mis sulfat

  Mis Mis sulfat pentahidrat organiki däl birleşme
  Himiki formula: CuSO4 5H2O
  ● CAS belgisi: 7758-99-8
  Çekişme: suwda, gliserolda we metanolda aňsat ereýär, etanda eräp bilmeýär
  Funksiýa: aMaz elementli dökün hökmünde mis sulfat hlorofiliň durnuklylygyny ýokarlandyryp biler
  OpperKop sulfaty çygly meýdanlarda we howuzlarda suwotulary aýyrmak üçin ulanylýar

 • Bordo suwuk mis sulfat konfigurasiýasynda ulanylýar

  Bordo suwuk mis sulfat konfigurasiýasynda ulanylýar

  Mis Mis sulfat pentahidrat organiki däl birleşme
  Himiki formula: CuSO4 5H2O
  CAS belgisi: 7758-99-8
  Funksiýa: Mis sulfat dürli ekinleriň kesellerine gözegçilik etmek üçin ulanylýan oňat fungisiddir