Format

 • Natriý formaty 92% 95% 98% Cas 141-53-7

  Natriý formaty 92% 95% 98% Cas 141-53-7

  Odi Natriý formaty, iň az organiki karboksilatlardan biridir, birneme akýan we gigroskopiki.
  Daş görnüşi: Natriý formaty ak kristal ýa-da sähelçe formik kislotanyň ysy bolan poroşok.
  ● Himiki formula: HCOONa
  ● CAS belgisi: 141-53-7
  ● Çekişme: Natriý formaty suwuň we gliserolyň takmynan 1,3 böleginde aňsat ereýär, etanolda we oktanolda birneme ereýär we efirde eräp bilmeýär.Onuň suwly ergini aşgarlydyr.
  ● Natriý formaty esasan formik kislotany, oksalik kislotany we gidrosulfit we ş.m. öndürmekde ulanylýar, deri pudagynda katalizator we stabilizator, çap we boýag pudagynda azaldyjy serişde hökmünde ulanylýar.

 • Qualityokary hilli kalsiý formaty

  Qualityokary hilli kalsiý formaty

  ● Kalsiý formaty organiki
  Daş görnüşi: ak kristal ýa-da kristal tozy, gowy suwuklyk
  AS CAS belgisi: 544-17-2
  ● Himiki formula: C2H2O4Ca
  ● Çekişme: azajyk gigroskopiki, birneme ajy tagam.Bitarap, zäherli däl, suwda ereýän
  ● Kalsiý formaty iýmit goşundysy hökmünde ulanylýar, her dürli haýwanlar üçin amatly we kislotalaşma, çygly garşylyk, antibakterial we ş.m. funksiýalaryna eýedir. Şeýle hem beton, palçyk, deri aşgarlamak ýa-da konserwant hökmünde ulanylýar. senagaty.

 • Nebit burawlamak / dökün üçin ulanylýan kaliý formaty

  Nebit burawlamak / dökün üçin ulanylýan kaliý formaty

  ● Kaliý formaty organiki duzdyr
  Daş görnüşi: ak kristal tozy
  ● Himiki formula: HCOOK
  ● CAS belgisi: 590-29-4
  ● Çekişme: suwda ereýän, etanol, efirde eremeýän
  ● Kaliý formaty nebit burawlamakda, gary eritmekde, deri senagatynda, çap we boýag pudagynda azaldýan serişde, sement süýümi üçin irki güýç serişdesi we magdan, elektroplatasiýa we ekinler üçin ýaprak dökünlerinde ulanylýar.