Qualityokary hilli kalsiý formaty

Gysga düşündiriş:

● Kalsiý formaty organiki
Daş görnüşi: ak kristal ýa-da kristal tozy, gowy suwuklyk
AS CAS belgisi: 544-17-2
● Himiki formula: C2H2O4Ca
● Çekişme: azajyk gigroskopiki, birneme ajy tagam.Bitarap, zäherli däl, suwda ereýän
● Kalsiý formaty iýmit goşundysy hökmünde ulanylýar, her dürli haýwanlar üçin amatly we kislotalaşma, çygly garşylyk, antibakterial we ş.m. funksiýalaryna eýedir. Şeýle hem beton, palçyk, deri aşgarlamak ýa-da konserwant hökmünde ulanylýar. senagaty.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki görkezijiler

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI KALKIUM FORMATY D INDUSTRAIL GRADE)
Analiz elementleri STANDARD Analiz netijesi
GÖRNÜŞ Ak güýç Ak güýç
KALKIUM FORMATY,% ≥ 98 98.23
KALKIUM,% ≥ 30 30.2
MOISTURE,% ≤ 1 0.3
SUW INSOLUBEL,% ≤ 1 0.34
10% suw çözgüdi 6.5-7.5 7.21
ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI KALKIUM FORMATY (IÇMEK GRADE)
Haryt Spesifikasiýa Netije
Daş görnüşi Ak poroşok Ak poroşok
Kalsiý emele gelýär,% 98min 98.23
Kalsiý,% 30min 30.2
Çyglylyk,% 0.5max 0.13
Suwda eremeýän,% 0.3max 0.04
10% suw ergininiň PH 6.5-7.5 7.47
% As 0.003max 0.0012
Pb,% 0.003max 0.0013

Önümiň ulanylyşynyň beýany

1. Iýmit goşundysynyň täze görnüşi hökmünde.Agramy ýokarlandyrmak üçin kalsiý formatyny iýmitlendirmek we doňuz etine iýmit goşundysy hökmünde kalsiý formatyny ulanmak doňuz etiniň işdäsini ýokarlandyryp, içgeçme derejesini peseldip biler.Doňuz etine 1% -den 1,5% kalsiý formaty goşmak, süýtden aýrylan doňuz etleriniň işini ep-esli ýokarlandyryp biler.
Beýleki bellemeli zatlar: kalsiý formatyny ulanmak süýtden aýrylandan soň we soň täsir edýär, sebäbi doňuzlar tarapyndan bölünip çykýan gidroklor kislotasy ýaş bilen ulalýar;kalsiý formatynda 30% aňsat sorulýan kalsiý bar, şonuň üçin iýmit düzülende kalsiý we fosfor sazlamaga üns beriň.gatnaşygy.
2. Gurluşykda ulanylýar.Sement üçin çalt sazlaýjy, çalgy, irki güýç serişdesi.Sementiň gatylaşma tizligini çaltlaşdyrmak we pes temperaturada gaty haýal sazlama tizliginiň öňüni almak üçin sementiň gatylaşma tizligini ýokarlandyrmak we kesgitlemek wagtyny gysgaltmak üçin gurluşyk minomýotlarynda we dürli konkretlerde ulanylýar.Sement mümkin boldugyça gysga wagtda ulanylyp bilner ýaly, çalt ýykylýar.

Önüm gaplamak

Kalsiý formaty
Kalsiý formaty (2)
Bukja Mukdar
25kgs sumka 27MT
1200kgs sumka 24MT

Akym diagrammasy

Kalsiý formaty1

Soraglar

1.Siz zawod ýa-da söwda kompaniýasymy?
J: Hawa, biz zawod, ýöne diňe bir zawod däl, sebäbi satuw toparymyz, öz dizaýnerlerimiz, öz sergi otagymyz alyjylara haýsy önümleriň iň gowydygyny saýlamaga kömek edip biler we ähli soraglaryňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berler.

2. Nädip nusga alyp bilerin?
Salgyňyzy bize hoşniýetlilik bilen iberiň, size nusgalary hödürlemek mertebedir.

3. Tölemegiň amatly usuly haýsy?
J: L / C, T / T, Paypal we Western Union kabul edildi, has gowy pikiriňiz bar bolsa, biziň bilen paýlaşyp bilersiňiz

4.Haýsy ulag usuly has gowy bolardy?
Umuman, arzan we ygtybarly deňiz arkaly eltip bermegi maslahat berýäris. Şeýle hem, beýleki ulaglar baradaky pikirleriňize hormat goýýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň