Natriý emele gelýär

 • Natriý formaty 92% 95% 98% Cas 141-53-7

  Natriý formaty 92% 95% 98% Cas 141-53-7

  Odi Natriý formaty, iň az organiki karboksilatlardan biridir, birneme akýan we gigroskopiki.
  Daş görnüşi: Natriý formaty ak kristal ýa-da sähelçe formik kislotanyň ysy bolan poroşok.
  ● Himiki formula: HCOONa
  ● CAS belgisi: 141-53-7
  ● Çekişme: Natriý formaty suwuň we gliserolyň takmynan 1,3 böleginde aňsat ereýär, etanolda we oktanolda birneme ereýär we efirde eräp bilmeýär.Onuň suwly ergini aşgarlydyr.
  ● Natriý formaty esasan formik kislotany, oksalik kislotany we gidrosulfit we ş.m. öndürmekde ulanylýar, deri pudagynda katalizator we stabilizator, çap we boýag pudagynda azaldyjy serişde hökmünde ulanylýar.