Mis sulfat

 • Suw hojalygy derejeli mis sulfat

  Suw hojalygy derejeli mis sulfat

  Mis Mis sulfat pentahidrat organiki däl birleşme
  Himiki formula: CuSO4 5H2O
  ● CAS belgisi: 7758-99-8
  Çekişme: suwda, gliserolda we metanolda aňsat ereýär, etanda eräp bilmeýär
  Funksiýa: aMaz elementli dökün hökmünde mis sulfat hlorofiliň durnuklylygyny ýokarlandyryp biler
  OpperKop sulfaty çygly meýdanlarda we howuzlarda suwotulary aýyrmak üçin ulanylýar

 • Peýda derejesi Mis sulfat

  Peýda derejesi Mis sulfat

  Mis Mis sulfat pentahidrat organiki däl birleşme
  ● Himiki formula: CuSO4 5H2O
  ● CAS belgisi: 7758-99-8
  Unction Funksiýa: peýdalanyjy derejeli mis sulfat peýdalanyjy flotasiýa serişdesi, işjeňleşdiriji we ş.m. hökmünde ulanylýar.

 • Bordo suwuk mis sulfat konfigurasiýasynda ulanylýar

  Bordo suwuk mis sulfat konfigurasiýasynda ulanylýar

  Mis Mis sulfat pentahidrat organiki däl birleşme
  Himiki formula: CuSO4 5H2O
  CAS belgisi: 7758-99-8
  Funksiýa: Mis sulfat dürli ekinleriň kesellerine gözegçilik etmek üçin ulanylýan oňat fungisiddir

 • Elektroplating derejeli mis sulfat

  Elektroplating derejeli mis sulfat

  Mis Mis sulfat pentahidrat organiki däl birleşme
  ● Himiki formula: CuSO4 5H2O
  ● CAS belgisi: 7758-99-8
  Unction Funksiýa: Elektroplating derejeli mis sulfat metaldan gorap we posuň öňüni alyp biler

 • Mis sulfat bilen iýmitleniň

  Mis sulfat bilen iýmitleniň

  Mis Mis sulfat pentahidrat organiki däl birleşme
  ● Himiki formula: CuSO4 5 (H2O)
  ● CAS belgisi: 7758-99-8
  Daş görnüşi: gök granulalar ýa-da açyk gök poroşok
  Unction Funksiýa: Iýmit derejeli mis sulfat mallaryň, guşlaryň we suw haýwanlarynyň ösmegine kömek edip biler, kesele garşylygy ýokarlandyryp we iýmitiň ulanylyşyny gowulandyryp biler.