Kompaniýamyz hakda

Hebei Jinchangsheng Chemical Technology Co., Ltd.

Müşderilerimize iň oňat önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek it Has gowulaşdyrmak üçin iň möhüm işimiz, ajaýyp gözleg we gözleg ulgamyny, Satyş ulgamyny, Ulag ulgamyny, Hil kepilligi ulgamyny, satuwdan soňky ulgamy we ş.m. döretdik.

has giňişleýin gör

Üstünliklerimiz

Soňky on ýylda işewür hyzmatdaşlarymyz dünýäniň 100-den gowrak ýurduna ýetdi.
Satuwdan soň hyzmat ediş toparymyz we hil gözegçilik toparymyz bar.
Diňe satuwymyzy artdyrman, müşderilerimize çykdajylary tygşytlamaga we has köp girdeji gazanmaga kömek edýäris.

Hebei Jinchangsheng Chemical Technology Co., Ltd.

2011-nji ýylda döredilen Hebei Jinchangsheng Himiki Tehnologiýa Co., Ltd.

Hebei welaýatynyň Şijiazhuang şäherinde ýerleşýär,

Hytaýyň paýtagty Pekin bilen gurşalan

öndürijimiz Týanjinin porty we Çingdao portunyň golaýynda.

Iň ýokary geografiki ýerleşiş, amatly ulag şertleri we ykdysady taýdan ösen,

Öndüriji üçin amatly ösüş artykmaçlygyny döretdiňiz.