Hloroasetik kislota

Gysga düşündiriş:

Och Monohloroasetik kislota diýlip hem atlandyrylýan hloroasetik kislota organiki birleşme.Möhüm organiki himiki çig mal.
Daş görnüşi: Ak kristal tozy
● Himiki formula: ClCH2COOH
● CAS belgisi: 79-11-8
● Çekişme: Suwda ereýär, Etanol, Eter, Hloroform, Uglerod disulfidi

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki görkezijiler

Haryt ady Monohloroasetik kislota / MCA Molekulýar formula C2H3ClO2
Beýleki at Hloroasetik kislota / Karboksimetil hlorid Molekulýar agram 94.5
CAS Nook 1979/11/8 BMG Nook 1751
EINECS .ok 201-178-4 Arassalyk 99% min
MONOKLOROACETIK Kislota
ITEMLER Aýratynlyk Synag netijesi
Daş görnüşi Reňksiz ýalpak Reňksiz ýalpak
Monohloroasetik kislota,% ≥ 99 99.21
Dikloroasetik kislota,% ≤ 0,5 0.47
Derňew usuly: Suwuk hromatografiýa derňewi

Önümiň ulanylyşynyň beýany

Esasy maksat:
1. Sink, kalsiý, kremniý we titanium kesgitlemek.
2. Sintetiki kofein, epinefrin, aminokasetik kislota, naftalin sirkelik kislotasy.Dürli boýag öndürmek.
3. Pos aýyrmak.
4. Pestisidleri taýýarlamakda we organiki sintezde araçy hökmünde ulanylýar.
5. Kraxmal ýelimleri üçin kislotaly hökmünde ulanylýar.
6. Boýaglar, dermanlar, pestisidler, sintetiki galyndylar we beýleki organiki sintetiki materiallar üçin aralyk.
7. Boýag pudagynda indigo boýaglaryny öndürmekde ulanylýar.
8. Hloroasetik kislota natriý karboksimetil sellýuloza, etilenediaminetetraasetik kislota we ş.m. taýýarlamak üçin ulanylýan, şeýle hem reňkli metal flotasiýa serişdesi we hromatografiki derňew reagenti we ş.m. möhüm karboksimetilleşdiriji serişdedir.

Saklamak usuly

Hloroasetik kislota iki gatly plastmassa torbalar bilen örtülen polipropilen dokalan haltalarda gaplanýar.Daşaýarka göni gün şöhlesinden, çyglylykdan we zeper ýeten gaplamalardan goralmalydyr.Sowuk, şemalladylýan we gurak ýerde, otdan we ýylylyk çeşmelerinden uzakda, oksidlerden, aşgarlardan, ýangyjy we beýleki zatlardan aýratyn saklanmalydyr.Otag otagynyň temperaturasynda saklanyş möhleti bir ýyl, tomusda ýokary temperaturada uzak wagtlap saklamak üçin amatly däl.

Önüm gaplamak

Kiçi paket
1000 kg gaplamak
Bukjalar Mukdar
25kgs sumka 22MT

Soraglar

1) Logotipimizi önüme çap edip bilerismi?
Elbetde, edip bileris.Diňe logotip dizaýnyňyzy bize iberiň.
2) Kiçijik sargytlary kabul edýärsiňizmi?
Hawa.Kiçijik bölek satyjy bolsaňyz ýa-da işe başlasaňyz, hökman siziň bilen ösmäge taýýardyrys.Uzak möhletli gatnaşyklar üçin siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
3) Bahasy nähili?Has arzan edip bilersiňizmi?
Elmydama müşderiniň peýdasyny birinji orunda goýýarys.Bahalar dürli şertlerde ylalaşylýar, iň bäsdeş bahany almagyňyzy kepillendirýäris.
4) Mugt nusgalary hödürleýärsiňizmi?
Elbetde.
5) Wagtynda tabşyryp bilýärsiňizmi?
Elbetde! Köp ýyllap bu ugurda ýöriteleşdik, köp müşderi meniň bilen şertnama baglaşýar, sebäbi biz eltip bilerisharytlary wagtynda we harytlary ýokary hilli saklaň!
6) Töleg şertleriňiz nähili?
Adatça T / T, Western Union, L / C-ni kabul edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň