Sink sulfat

 • Peýda derejesi Sink sulfat geptahidrat

  Peýda derejesi Sink sulfat geptahidrat

  Inc Sink sulfat geptahidrat organiki däl birleşme
  ● Himiki formula: ZnSO4 7H2O
  AS CAS belgisi: 7446-20-0
  Daş görnüşi: Reňksiz ortorombiki prizmatik kristal
  ● Çekişme: suwda aňsatlyk bilen ereýär, alkogolda we gliserolda azajyk ereýär
  Unction Funksiýa: peýdaly maglumaty sink sulfaty polimetal minerallarda sink magdanyny çykarmak üçin ulanylýar;

 • Elektroplatirleme derejeli sink sulfat geptahidrat

  Elektroplatirleme derejeli sink sulfat geptahidrat

  Inc Sink sulfat geptahidrat organiki däl birleşme
  ● Himiki formula: ZnSO4 7H2O
  AS CAS belgisi: 7446-20-0
  ● Çekişme: suwda aňsatlyk bilen ereýär, alkogolda we gliserolda azajyk ereýär
  Unction Funksiýa: Elektroplatirleme derejeli sink sulfat metal ýüzüni galvanizasiýa etmek üçin ulanylýar

 • Sink sulfat monohidratyny iýmitlendiriň

  Sink sulfat monohidratyny iýmitlendiriň

  Inc Sink sulfat monohidrat organiki däl
  Daş görnüşi: ak suwuk poroşok
  ● Himiki formula: ZnSO₄ · H₂O
  Inc Sink sulfat suwda aňsat ereýär, suwly ergin kislotaly, etanolda we gliserolda biraz erär.
  ● Iýmit derejeli sink sulfat haýwanlar sink ýetmezçiligi bolanda iýmitlendiriji material we maldarçylyk iýmit goşundysy hökmünde ulanylýar

 • Sink sulfat geptahidraty iýmitlendiriň

  Sink sulfat geptahidraty iýmitlendiriň

  Inc Sink sulfat geptahidrat organiki däl birleşme
  ● Himiki formula: ZnSO4 7H2O
  AS CAS belgisi: 7446-20-0
  ● Çekişme: suwda aňsatlyk bilen ereýär, alkogolda we gliserolda azajyk ereýär
  Funksiýa: Iýmit derejeli sink sulfaty haýwanlaryň ösmegine kömek etmek üçin iýmitdäki sink goşundysydyr.

 • Oba hojalygy derejeli sink sulfat monohidrat

  Oba hojalygy derejeli sink sulfat monohidrat

  Inc Sink sulfat monohidrat organiki däl
  ● Himiki formula: ZnSO₄ · H₂O
  Daş görnüşi: ak suwuk poroşok
  ● Çekişme: suwda ereýär, alkogolda azajyk ereýär
  Funksiýa: Oba hojalygyndaky sink sulfat monohidrat dökünlerde we goşma dökünlerde miweli agaç keselleriniň we mör-möjek zyýankeşleriniň öňüni almak üçin sink goşundylary we insektisidler hökmünde ulanylýar.

 • Himiki süýüm derejeli sink sulfat geptahidrat

  Himiki süýüm derejeli sink sulfat geptahidrat

  Inc Sink sulfat organiki däl birleşme,
  Daş görnüşi: Reňksiz ýa-da ak kristallar, granulalar ýa-da poroşok
  ● Himiki formula: ZnSO4
  AS CAS belgisi: 7733-02-0
  Inc Sink sulfat suwda aňsat ereýär, suwly ergin kislotaly, etanolda we gliserolda biraz erär.
  ● Himiki süýüm derejeli sink sulfat, adam süýümleri we dokma pudagynda mordant üçin möhüm materialdyr