Kalsiý emele gelýär

 • Qualityokary hilli kalsiý formaty

  Qualityokary hilli kalsiý formaty

  ● Kalsiý formaty organiki
  Daş görnüşi: ak kristal ýa-da kristal tozy, gowy suwuklyk
  AS CAS belgisi: 544-17-2
  ● Himiki formula: C2H2O4Ca
  ● Çekişme: azajyk gigroskopiki, birneme ajy tagam.Bitarap, zäherli däl, suwda ereýän
  ● Kalsiý formaty iýmit goşundysy hökmünde ulanylýar, her dürli haýwanlar üçin amatly we kislotalaşma, çygly garşylyk, antibakterial we ş.m. funksiýalaryna eýedir. Şeýle hem beton, palçyk, deri aşgarlamak ýa-da konserwant hökmünde ulanylýar. senagaty.