Metil asetat 99%

Gysga düşündiriş:

● Metil asetat organiki birleşme.
Daş görnüşi: hoşboý ysly reňksiz açyk suwuklyk
● Himiki formula: C3H6O2
● Çekişme: suwda azajyk ereýär, etanol we efir ýaly organiki erginleriň köpüsinde ýalňyş bolýar
● Etil asetat esasan organiki çözüji hökmünde ulanylýar we emeli derini we atyry boýamak üçin çig maldyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki görkezijiler

Haryt Indeks Netije
Daş görnüşi Aç-açan suwuklyk, görünýän hapalar ýok Aç-açan suwuklyk, görünýän hapalar ýok
CH3COOH wt% as hökmünde turşulyk 0.01 0.005
Suwuň mukdary wt% ≤ 0.05 0.009
mazmuny wt% ≥ 99.5 99.93
reňk APHA NOOK ≤ 10 10
dykyzlygy g / cm3 0.92-0.94 0.93
Aldegidleriň we ketonlaryň umumy mukdary ≤ 0.01 0.01

Önümiň ulanylyşynyň beýany

Metil asetat, C3H6O2 molekulýar formulasy bilen organiki birleşme.Bu hoşboý ysly reňksiz we aç-açan suwuklyk.Suwda birneme ereýär we etanol we efir ýaly organiki erginleriň köpüsinde ýalňyş bolýar.Esasan organiki çözüji hökmünde ulanylýar.Ysly zatlar ýaly çig mal.

Önüm gaplamak

Metil asetat
Metil asetat

190kg / deprek
15.2TON / 20'FCL
23.94TON / 40'FCL

Akym diagrammasy

Metil asetat

Soraglar

Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?
Söwda kompaniýasy we öz zawodymyz bar.

Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?
Zawodyň synag bölümi tarapyndan öz kärimize gözegçilik edýäris.Şeýle hem, BV, SGS ýa-da başga Üçünji tarap synaglaryny edip bileris.

Haçana çenli iberersiňiz?
Sargydy tassyklandan soň 7 günüň içinde iberip bileris.

Haýsy resminamalary berýärsiňiz?
Adatça, täjirçilik faktura, gaplama sanawy, ýükleme fakturasy, COA, Saglyk şahadatnamasy we gelip çykyş şahadatnamasy bilen üpjün edýäris.Eger seniňki bolsa
bazarlarda aýratyn talaplar bar, bize habar beriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň